Zajęcia dla grup

Planeta Odkrywców - lekcje edukacyjne

  • Historia rodowa człowieka
  • Skamieniałości - ślady z przeszłości
  • Ewolucja skorupy ziemskiej i historia geologiczna kontynentów

Lekcje mają na celu przybliżyć młodemu odbiorcy zarys historii ewolucji na Ziemi. Wykład ma formę zajęć zespołowych i skierowany jest do wszystkich grup wiekowych. Poprzez aktywne uczestnictwo w naszych lekcjach uczniowie mają okazję dowiedzieć się niezwykle ciekawych tematów związanych z dziejami Ziemi. Lekcja połączona jest z prezentacją, co sprawia, że dzieci lepiej zapamiętują zdobytą wiedzę.

Zajęcia trwają 40 minut.

Grupa musi liczyć min. 15 os.

Cena jednej lekcji 8 zł / os.

Zobacz katalog

Warsztaty manualne

Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój umiejętności manualnych i wyobraźni dzieci. Nasze warsztaty, oparte są na zabawie i eksperymencie, rozwijają zdolności plastyczne, często pozwalają odkryć pierwsze dziecięce pasje.

Odkrywca paleontolog (Cena 12 zł/os.)
Uczestnik zajęć otrzymuje skamielinę, na której będzie mógł rozwijać swoje umiejętności paleontologa, wydobywając skamieniałości. Ta pasjonująca zabawa łączy w sobie elementy pracy twórczej z charakterystyczną dla większości ludzi pasją odkrywczą. Zabawa ta pobudza wyobraźnię, kształci cierpliwość i systematyczność, stymuluje do samodzielnego zdobywania dodatkowej wiedzy.

Tęczowe Dinozaury (Cena 9 zł/os.)
Malowanie figurek gipsowych to wspaniała kreatywna zabawa dla dzieci w różnym wieku. Wystarczą farby plakatowe i dobry humor.

Zajęcia trwają 30 minut.

Grupa musi liczyć min. 15 os.

Zobacz katalog
Galeria